BG-dottedCircle BG-banana
ثبت فروشگاه
BG-left ۱ ثبت فروشگاه

بستر شاپگرام ضامن اعتماد کاربران

شاپگرام همواره با معرفی فروشگاههای باکیفیت به کاربران باعث ایجاد اعتماد در کاربران شده و دیگر دغدغه¬ی ثبت سفارش و پرداخت از سوی آنها وجود نخواهد داشت

BG-right ۲ ثبت فروشگاه

خود را تنها به کاربران اینستاگرام محدود نکنید

روزانه هزاران نفر از طریق موتور های جستجو و گشتن در سطح وب به دنبال محصولات مورد نیاز خود می گردند. شاپگرام امکان دیده شدن شما توسط این افراد را فراهم می¬ کند

BG-dottedCircle BG-potato BG-left ۳ ثبت فروشگاه

رهایی از پروسه اضافه کردن محصولات

پروسه اضافه کردن محصولات و به روز نگه داری فروشگاه ها کاملا به عهده ما بوده و شما درگیر این فرآیند زمانبر نخواهید شد

BG-dottedCircle BG-right ۴ ثبت فروشگاه

ارتباط مستقیم با کاربران

در شاپگرام شما به طور مستقیم با کاربران در ارتباط هستید و علاوه بر به دست آوردن جامعه اطلاعاتی قوی با ارائه خدمات مناسب می¬توانید آنهارا به مشتریان وفادار خود تبدیل کنید

BG-dottedCircle BG-left ۵ ثبت فروشگاه

دریافت مستقیم پول از کاربران

شما با کاربر در ارتباط هستید و مشخص میکنید که کاربر پول را به کدام حسابتان بریزد

BG-dottedCircle BG-banana BG-right ۶ ثبت فروشگاه

بستر کاملا رایگان

فعالیت در شاپگرام کاملا رایگان بوده و از تمام مزایا به صورت رایگان بهره¬مند خواهید شد

BG-dottedCircle BG-circle BG-left ۷ ثبت فروشگاه

سیستم گزارش دهی

شما می¬توانید با استفاده از گزارش هایی که شاپگرام از رفتار کاربران و نوع سلیقه و علایق آنها در اختیار شما قرار می دهد به تحلیل رفتار آنها پرداخته و عملکرد فروشگاه خود را بهبود دهید. این یعنی یک فروش هوشمند

BG-dottedCircle BG-right ۸ ثبت فروشگاه

بستر کاملا رایگان

شما می¬توانید با استفاده از گزارش هایی که شاپگرام از رفتار کاربران و نوع سلیقه و علایق آنها در اختیار شما قرار می دهد به تحلیل رفتار آنها پرداخته و عملکرد فروشگاه خود را بهبود دهید. این یعنی یک فروش هوشمند

اطلاعات فروشگاهتان را ثبت کنید

تیم پشتیبانی شاپگرام با شما در ارتباط خواهد بود